Το NGUE Diving Group είναι ένα σύνολο καταδυτικών δραστηριοτήτων, υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών!

Το σύνολο των καταδυτικών δραστηριοτήτων έχει αποκλειστική σχέση με την αυτόνομη κατάδυση (scuba diving).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, εξοπλισμοί και έργα παρέχονται από την NGUE και από εταιρείες είτε του ίδιου business group της NGUE είτε από εταιρείες κοινών συμφερόντων της NGUE.

Η δραστηριότητα του NGUE Diving Group γεωγραφικά καλύπτει το σύνολο του ελλαδικού χώρου, ενώ υπάρχουν ήδη και κάποιες δραστηριότητες σε χώρες εκτός Ελλάδος.

Το NGUE Diving Group ξεκίνησε και συνεχίζει από μία Ομάδα δυτών που τους ενώνει ένας κοινός στόχος και ένα κοινό όραμα:
«περισσότεροι δύτες να καταδύονται συχνότερα στις ελληνικές θάλασσες, με περισσότερη ασφάλεια, με περισσότερη ευχαρίστηση»

Συγκεκριμένα, το NGUE Diving Group έχει μία συνολική τοποθέτηση στο χώρο της κατάδυσης, η οποία χωρίζεται σε τέσσερις (4) βασικούς τομείς:

Εάν ψάχνετε τη διαφορετικότητα στον χώρο της κατάδυσης, τότε είστε στο σωστό site.

NGUE Diving Group


σε συνεργασία με την