Έρευνα και Ανάπτυξη για καταδυτικές καινοτομίες

Το NGUE Diving Group συμμετέχει στην Έρευνα και Ανάπτυξη για καταδυτικές καινοτομίες.

Το NGUE Diving Group παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την Έρευνα και Ανάπτυξη για καταδυτικές καινοτομίες:

  • κατασκευή ειδικών ηλεκτρομηχανικών εξοπλισμών
  • ειδικές τεχνικές αποτύπωσης και καταγραφής στο πεδίο
  • καινοτομίες στις διαδικασίες εκπαίδευσης αναψυχής

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.