Ενάλιες Έρευνες & Αποτυπώσεις

Το NGUE Diving Group διαθέτει δύτες με άδειες βοηθού επαγγελματία δύτη και επαγγελματία δύτη (commercial diver). Όλοι οι επαγγελματίες δύτες (commercial divers) έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο σχετικές άδειες από τις Λιμενικές Αρχές.

Το NGUE Diving Group πραγματοποιεί επαγγελματικές καταδύσεις για έρευνα και αποτύπωση πάντα σε συνεργασία με την στρατηγικά συνεργαζόμενη εταιρεία UFR TEAM, η οποία διαθέτει άδεια καταδυτικού συνεργείου, πλήρη εξοπλισμό για την επιτυχή ολοκλήρωση οσοδήποτε απαιτητικού καταδυτικού έργου καθώς επίσης και μοναδική εμπειρία σε εκατοντάδες σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Η έρευνα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ιστορική έρευνα, έρευνα πεδίου, έρευνα με down-scan sonar, έρευνα με side-scan sonar, έρευνα με ROV, έρευνα με δύτες, ταυτοποίηση ανθρωπογενών στόχων.

Η αποτύπωση γίνεται με όση ακρίβεια απαιτείται την κάθε φορά. Η ακρίβεια μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της τοπογραφίας και να γίνει πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα, γεωαναφερμένη, με όλες τις λεπτομέρειες αποτυπωμένες.