Εύρεση και Ανέλκυση αντικειμένου

Μπορούμε να βρούμε και να ανελκύσουμε κάθε αντικείμενο, το οποίο έχει πέσει στη θάλασσα και βρίσκεται υποβρυχίως.

Τα αντικείμενα μπορεί να είναι από πολύ μικρά (πχ πορτοφόλια, κινητά, χρήματα, κοσμήματα κλπ) μέχρι και πολύ μεγάλα αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα).

Ανάλογα με το είδος του αντικειμένου και ανάλογα με την τοποθεσία του αντικειμένου, ενδέχεται να απαιτούνται άδειες από Λιμενικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες, την έκδοση των οποίων μπορούμε να αναλάβουμε.