Ντοκιμαντέρ & Φωτογραφικά Λευκώματα

Το NGUE Diving Group παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας Υποβρύχιων Ντοκιμαντέρ & Φωτογραφικών Λευκωμάτων με Υποβρύχιες Φωτογραφίες.

Συνήθως, οι υπηρεσίες δημιουργίας Υποβρύχιων Ντοκιμαντέρ & Φωτογραφικών Λευκωμάτων με Υποβρύχιες Φωτογραφίες είναι το επόμενο στάδιο από τις υπηρεσίες Υποβρύχιας Φωτογράφησης & Υποβρύχιας Βιντεοσκόπησης.

Οι υπηρεσίες δημιουργίας Υποβρύχιων Ντοκιμαντέρ & Φωτογραφικών Λευκωμάτων με Υποβρύχιες Φωτογραφίες παρέχονται από το προσωπικό NGUE Diving Group (επεξεργασία βίντεο, μοντάζ, ελληνικό και αγγλικό σπικάζ, υπότιτλοι, γραφιστική επεξεργασία λευκωμάτων, επιμέλεια εκτύπωσης).

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ενδέχεται κάποιες από τις postprocessing υπηρεσίες (επεξεργασία βίντεο, μοντάζ, ελληνικό και αγγλικό σπικάζ, υπότιτλοι, γραφιστική επεξεργασία λευκωμάτων, επιμέλεια εκτύπωσης) να παρέχονται από συνεργάτες του NGUE Diving Group.

Σε πολλές περιπτώσεις απαίτησης υπηρεσιών δημιουργίας Υποβρύχιων Ντοκιμαντέρ & Φωτογραφικών Λευκωμάτων με Υποβρύχιες Φωτογραφίες υψηλών προδιαγραφών, το NGUE Diving Group συνεργάζεται με την εταιρεία UFR TEAM, η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα πολύ μεγάλη εμπειρία στις υπηρεσίες δημιουργίας Υποβρύχιων Ντοκιμαντέρ & Φωτογραφικών Λευκωμάτων με Υποβρύχιες Φωτογραφίες

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.