Υποστήριξη Επιστημονικών Καταδύσεων

Το NGUE Diving Group αναλαμβάνει την Υποστήριξη Επιστημονικών Καταδύσεων.

Το NGUE Diving Group παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την Υποστήριξη Επιστημονικών Καταδύσεων:

  • Υπηρεσίες δυτών ασφαλείας
  • Υπηρεσίες δυτών συλλογής και αποτύπωσης
  • Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης
  • Υπηρεσίες πόντισης αντικειμένων επιστημονικής έρευνας
  • Κάλυψη υλικοτεχνικής καταδυτικής υποδομής

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.