Φωτογραμμετρία & Βαθυμετρία

Το NGUE Diving Group διαθέτει δύτες με άδειες βοηθού επαγγελματία δύτη και επαγγελματία δύτη (commercial diver). Όλοι οι επαγγελματίες δύτες (commercial divers) έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο σχετικές άδειες από τις Λιμενικές Αρχές.

Το NGUE Diving Group πραγματοποιεί επαγγελματικές καταδύσεις για φωτογραμμετρία και βαθυμετρία πάντα σε συνεργασία με την στρατηγικά συνεργαζόμενη εταιρεία UFR TEAM, η οποία διαθέτει άδεια καταδυτικού συνεργείου, πλήρη εξοπλισμό για την επιτυχή ολοκλήρωση οσοδήποτε απαιτητικού καταδυτικού έργου καθώς επίσης και μοναδική εμπειρία σε εκατοντάδες σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Η φωτογραμμετρία περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: φωτογραφική αποτύπωση, αποτύπωση με video, ορθοφωτομωσαϊκά, 3d μοντέλα.

Η βαθυμετρία γίνεται με όση ακρίβεια απαιτείται την κάθε φορά. Η ακρίβεια μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της τοπογραφίας και να γίνει πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα, γεωαναφερμένη, με όλες τις λεπτομέρειες αποτυπωμένες.