ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το NGUE Diving Group εμπορεύεται καταδυτικό εξοπλισμό από επιλεγμένους κατασκευαστές και διανομείς.

Το NGUE Diving Group έχοντας μοναδική εμπειρία στη χρήση καταδυτικού εξοπλισμού τόσο της ψυχαγωγικής κατάδυσης όσο και της τεχνικής κατάδυσης μπορεί να συμβουλέψει τον κάθε δύτη για την καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει στην αγορά καταδυτικού εξοπλισμού.

Το NGUE Diving Group εμπορεύεται εξοπλισμούς κυρίως από τους ακόλουθες μάρκες καταδυτικού εξοπλισμού (παρατίθενται με αλφαβητική σειρά):

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει προμήθεια και οποιοδήποτε άλλου καταδυτικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού υποβρύχιας φωτογράφησης.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα των παραπάνω αναφερόμενων κατασκευαστών τα χρησιμοποιούμε οι ίδιοι, οπότε έχουμε πλήρη άποψη για την καταλληλότητα του εκάστοτε εξοπλισμού για την κάλυψη των πραγματικών σας αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να λάβετε συμβουλές για θέματα εξοπλισμού, χωρίς καμία υποχρέωση ή δέσμευση για εσάς.

Επιπλέον, το NGUE Diving Group παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και γενικότερα επισκευής για τον καταδυτικό εξοπλισμό.

Ειδικά για τους ρυθμιστές αναπνοής (regulators) της tecline και της mares υπάρχει ιδιαίτερο έμπειρο προσωπικό που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση επισκευής ή συντήρησης.

Τέλος, μέσω συνεργαζόμενου κέντρου υδροστατικού ελέγχου, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υδροστατικού ελέγχου καταδυτικών φιαλών καθώς και λοιπών υπηρεσιών όπως εσωτερικό καθάρισμα και εξωτερικό βάψιμο καταδυτικών φιαλών.

Το NGUE Diving Group παρέχει τα ακόλουθα σε ότι σχετίζεται με τον καταδυτικό εξοπλισμό: