Προγράμματα Εκμάθησης Συντήρησης Καταδυτικού Εξοπλισμού

Το NGUE Diving Group πραγματοποιεί εκπαίδευση σε Προγράμματα Εκμάθησης Συντήρησης Καταδυτικού Εξοπλισμού.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται συχνά σεμινάρια που αφορούν θέματα για τη Συντήρηση του Καταδυτικού Εξοπλισμού.