Στρατηγικός Σχεδιασμός Προβολής Καταδυτικού Προορισμού

Το NGUE Diving Group παρέχει ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό Προβολής Καταδυτικού Προορισμού έτσι ώστε να δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάδειξη μία περιοχής ως εξαιρετικού καταδυτικού προορισμού.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.