Οργάνωση Καταδύσεων και Καταδυτικές Εκδρομές

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) οργανώνει Καταδύσεις* και Καταδυτικές Εκδρομές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι καταδύσεις* πραγματοποιούνται – καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – στα καλύτερα καταδυτικά σημεία της Χαλκιδικής αλλά και στα καλύτερα καταδυτικά σημεία άλλων περιοχών.

Συχνά, οργανώνονται καταδύσεις* και σε άλλες περιοχές, εντός ή εκτός Ελλάδος, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό καταδυτικό ενδιαφέρον.

Τέλος, πολλές φορές οι καταδύσεις και οι καταδυτικές εκδρομές υποστηρίζονται από συνεργαζόμενα καταδυτικά κέντρα, τα οποία έχουν καταδυτικές υποδομές πλησίον των καταδυτικών σημείων ή/και σκάφη μεταφοράς αυτοδυτών στα καταδυτικά αυτά σημεία.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις Καταδύσεις* και τις Καταδυτικές Εκδρομές, τότε μπορείτε να  δηλώσετε τα στοιχεία σας στην σχετική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

* μη καθοδηγούμενες καταδύσεις