Σημεία Κατάδυσης

Καταδύσεις πραγματοποιούνται τόσο από την ακτή όσο και με σκάφος. Τα σημεία κατάδυσης επιλέγονται με βάση τις καιρικές συνθήκες και το επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας των δυτών. Όλες οι καταδύσεις είναι προγραμματισμένες και η συμμετοχή οποιουδήποτε σε αυτές γίνεται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πολλές φορές οι καταδύσεις και οι καταδυτικές εκδρομές υποστηρίζονται από συνεργαζόμενα καταδυτικά κέντρα, τα οποία έχουν καταδυτικές υποδομές πλησίον των καταδυτικών σημείων ή/και σκάφη μεταφοράς αυτοδυτών στα καταδυτικά αυτά σημεία.

Ακολούθως, στον χάρτη φαίνονται μερικά από τα κυριότερα καταδυτικά σημεία (*** ο χάρτης βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης ***):

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ