Εξοπλισμός

COVID-19 και καταδύσεις

Αυτήν την περίοδο που κάνουμε προσπάθειες για τη μείωση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, είναι ακόμη πιο σημαντική η λήψη μέτρων για την προστασία όλων μας. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η NGUE λαμβάνει τις ακόλουθες προφυλάξεις: όταν προσέλθει κάποιος στις εγκαταστάσεις της NGUE πρέπει υποχρεωτικά να φοράει μάσκα ομοίως, και το προσωπικό της NGUE υποχρεωτικά […]

Πλάνο δραστηριοτήτων για το 2020

Προγράμματα Καταδυτικής Εμπειρίας Try Scuba: Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 6 Ιουνίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2020 Σχολεία Εκμάθησης Καταδύσεων: Από τις 6 Απριλίου έως και τις 8 Νοεμβρίου 2020 Σχολεία Ειδικοτήτων: Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 Σχολεία Τεχνικής Κατάδυσης: Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 […]

2020 – Καλή Χρονιά!!!

Η NGUE diving group σας εύχεται Καλή Χρονιά με Υγεία! Και τη νέα χρόνια συνεχίζουμε δυναμικά με: – Καταδυτική Εκπαίδευση – Καταδύσεις Εμπειρίας – Καταδυτικές Εκδρομές & Δραστηριότητες – Εμπόριο & Service Καταδυτικού Εξοπλισμού – Έρευνα & Εξερεύνηση – Καταδυτικά Έργα ενάλιας τεκμηρίωσης – Καταδυτικά Έργα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού – Παραγωγή Καταδυτικών […]