Σχολείο Εκμάθησης Καταδύσεων SSI Open Water Diver

Κωδικός προϊόντος: 556-35467

400,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24%

Contact Us

Περιγραφή

Σχολείο Εκμάθησης Καταδύσεων SSI Open Water Diver

Περιλαμβάνει:

  • Εγγραφή στο σχολείο
  • Επίσημο – γνήσιο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε οποιαδήποτε γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής
  • Το σύνολο τον θεωρητικών μαθημάτων
  • Το σύνολο του καταδυτικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί
  • Το σύνολο των ασκήσεων στο νερό
  • Το σύνολο των τεσσάρων (4) τουλάχιστον εκπαιδευτικών καταδύσεων
  • Τη διεθνή πιστοποίηση ως SSI Open Water Diver
  • Την πλαστική κάρτα πιστοποίησης
  • Το πτυχίου τοίχου