ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Η NGUE μπορεί να βοηθήσει φοιτητές, πτυχιούχους ή επαγγελματίες διαφόρων γνωστικών και επιστημονικών ειδικοτήτων έτσι ώστε αυτοί να γίνουν καταδυόμενοι και να μπορούν να συνδυάσουν το γνωστικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο με την επαγγελματική καταδυτική δραστηριότητα.

Οι γνωστικές και επιστημονικές ειδικότητες που μπορούν να συνδυαστούν με καταδυτική δραστηριότητα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

  • βιολόγοι
  • αρχαιολόγοι
  • συντηρητές
  • τοπογράφοι μηχανικοί
  • πολιτικοί μηχανικοί
  • αρχιτέκτονες μηχανικοί
  • ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
  • ναυπηγοί μηχανικοί

Ομοίως, η NGUE μπορεί να δύτες ψυχαγωγικές κατάδυσης, δύτες τεχνικής κατάδυσης και επαγγελματίες δύτες έτσι ώστε να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες και να αποκτήσουν κατάλληλες γνώσεις για να μπορούν να υποστηρίξουν τις επιστημονικές καταδύσεις.