Πλάνο δραστηριοτήτων για το 2020


Προγράμματα Καταδυτικής Εμπειρίας Try Scuba: Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 6 Ιουνίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2020

Σχολεία Εκμάθησης Καταδύσεων: Από τις 6 Απριλίου έως και τις 8 Νοεμβρίου 2020

Σχολεία Ειδικοτήτων: Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Σχολεία Τεχνικής Κατάδυσης: Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Σχολεία Επαγγελματιών: Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εκδρομές – Καταδύσεις – Λοιπές Δραστηριότητες: Από τις 6 Απριλίου έως και τις 8 Νοεμβρίου 2020

* όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα – συνιστάται η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής