Σχολή Εκμάθησης Καταδύσεων

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) είναι ένας νόμιμα αδειοδοτημένος παροχέας καταδύσεων αναψυχής, σύμφωνα με τον Νόμο 3409/2005.

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια από τις Λιμενικές Αρχές, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώου Παροχέα Καταδύσεων Αναψυχής από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) συνεργάζεται αποκλειστικά με τον Καταδυτικό Οργανισμό SSIScuba School International και παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων σύμφωνα με τα standards του Καταδυτικού Οργανισμού SSIScuba School International.

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) εκπαιδεύει και πιστοποιεί αυτοδύτες (scuba divers).

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) εκπαιδεύει δύτες που αποκτούν στα πλαίσια του σχολείου εκμάθησης καταδύσεων, τις απαραίτητες γνώσεις (knowledge), τις απαραίτητες δεξιότητες (skills), τη δυνατότητα σωστής χρήσης του καταδυτικού εξοπλισμού (equipment) και την απαιτούμενη εμπειρία (experience).

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) οργανώνει ολιγομελή σχολεία εκμάθησης καταδύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει εξατομικευμένη εκπαίδευση και όλοι οι συμμετέχοντες να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, εάν υπάρχει ανάγκη, γίνεται και εκπαίδευση ένας-προς-ένα (one-to-one), έτσι ώστε ο Εκπαιδευτής να βοηθήσει αποτελεσματικά κάποιον που αντιμετωπίζει κάποια προσωρινή δυσκολία.

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πραγματοποιεί σχολεία εκμάθησης καταδύσεων ή καταδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα σχολεία εκμάθησης καταδύσεων πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος εάν απαιτηθεί και υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Οι καταδύσεις πραγματοποιούνται συνήθως στη Χαλκιδική (οδική απόσταση 110 έως 153 χλμ από τη Θεσσαλονίκη ή σε χρονοαπόσταση 75 έως 110 λεπτά). Για καταδύσεις που δεν πραγματοποιούνται από ακτή αλλά με σκάφος, απαιτείται πρόσθετη μετακίνηση με σκάφος (συνήθως είναι λιγότερο από 5 ναυτικά μίλια ή σε χρονοαπόσταση λιγότερο από 30 λεπτά).

Σπανιότερα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές καταδύσεις στη Θεσσαλονίκη (οδική απόσταση περίπου 45 χλμ από τη Θεσσαλονίκη ή σε χρονοαπόσταση 50 λεπτά).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τα Προγράμματα Εκμάθησης Καταδύσεων της SSI και να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτά από την σχετική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Σχολή Κατάδυσης NGUE (Northern Greece Underwater Explorers diving school) πέρα από τα Προγράμματα Εκμάθησης Καταδύσεων της SSI πραγματοποιεί πολλά σεμινάρια για εξειδικευμένα θέματα καταδύσεων. Μπορείτε να μας στείλετε τα στοιχεία σας συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έτσι ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση.