2020 – Καλή Χρονιά!!!Η NGUE diving group σας εύχεται Καλή Χρονιά με Υγεία!

Και τη νέα χρόνια συνεχίζουμε δυναμικά με:
– Καταδυτική Εκπαίδευση
– Καταδύσεις Εμπειρίας
– Καταδυτικές Εκδρομές & Δραστηριότητες
– Εμπόριο & Service Καταδυτικού Εξοπλισμού
– Έρευνα & Εξερεύνηση
– Καταδυτικά Έργα ενάλιας τεκμηρίωσης
– Καταδυτικά Έργα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού
– Παραγωγή Καταδυτικών ντοκιμαντέρ
– Υποστήριξη Επιστημονικών Καταδύσεων
– Καινοτόμα Καταδυτικά Έργα R&D