Καταδυτικά Σημεία για όλα τα επίπεδα

Πολλές δεκάδες καταδυτικά σημεία για όλα τα επίπεδα των δυτών:
– Try Scuba
– Scuba Diver / Open Water Diver
– Nitrox Diver
– Deep Diver
– Extended Range Diver
– Normoxic Trimix Diver
– Hypoxic Trimix Diver
– CCR

Δείτε τον χάρτη με καταδυτικά σημεία πατώντας εδώ.