Τι είναι το NGUE Diving Group

NGUE Diving Group – Τι είναι;

Το NGUE Diving Group είναι ένα οργανωμένο group δραστηριοτήτων που σχετίζονται αποκλειστικά με την αυτόνομη κατάδυση και το υδάτινο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, το NGUE Diving Group έχει τρεις (3) βασικούς τομείς:

1. Ομάδα NGUE

2. Σχολή Εκμάθησης Καταδύσεων NGUE

3. Ειδικές Καταδύσεις και Υπηρεσίες

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η Ομάδα NGUE είναι μία Ομάδα ανθρώπων, που τους ενώνει ένας κοινός στόχος και ένα κοινό όραμα, «περισσότεροι δύτες να καταδύονται συχνότερα, με περισσότερη ασφάλεια και με περισσότερη ευχαρίστηση, σε καλύτερα υδάτινα περιβάλλοντα».

Η Σχολή Εκμάθησης Καταδύσεων NGUE είναι επιχείρηση με δραστηριότητα την εκμάθηση καταδύσεων. Η Σχολή Εκμάθησης Καταδύσεων NGUE έχει όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία (άδεια από την Λιμενική Αστυνομία, Αριθμό Μητρώου Παροχέα Καταδύσεων Αναψυχής κλπ). Η Σχολή Εκμάθησης Καταδύσεων NGUE καλύπτει ένα μεγάλο εύρος της εκπαίδευσης καταδύσεων, με μία διαφορετική φιλοσοφία.  Η Σχολή Εκμάθησης Καταδύσεων NGUE δεν επικεντρώνεται μόνο στην πιστοποίηση δυτών αλλά προσδοκά στην ανάπτυξη της καταδυτικής κοινότητας της Βορείου Ελλάδος, εκπαιδεύοντας δύτες που έχουν κορυφαίο καταδυτικό υπόβαθρο και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν την καταδυτικής του διαδρομή.

Τέλος, πραγματοποιούνται ειδικές καταδύσεις και παρέχονται ειδικές υπηρεσίες, όλες άμεσα συσχετιζόμενες με τη δραστηριότητα της αυτόνομης κατάδυσης. Το NGUE Diving Group είναι πλαισιωμένο από ιδιαίτερα ικανούς μελετητές, η οποίοι μπορούν να καλύψουν πλήρως οποιοδήποτε ανάγκη για μελέτη υποβρύχιας βιολογίας ή  για την αδειοδότηση, ίδρυση και λειτουργία περιοχών ολοκληρωμένης ανάπτυξης καταδυτικών πάρκων.

 

NGUE – Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Για τη συμμετοχή σας στην NGUE αρκεί να αγαπάτε τη θάλασσα και να σας αρέσει η κατάδυση. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αναπτύξουμε μαζί!
Εάν είστε ήδη πιστοποιημένος δύτης από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα καταδυτικό οργανισμό μπορείτε να συμμετέχετε σε πολλές καταδυτικές δραστηριότητες που διοργανώνει η Ομάδα NGUE.

NGUE – Πως μπορώ να μάθω περισσότερα;

Πρέπει να στείλετε email στο welcome@ngue.gr στο οποίο πρέπει να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε: Επώνυμο, Όνομα, τηλέφωνο, email, facebook account (εάν υπάρχει), γεωγραφική περιοχή μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο της υψηλότερης καταδυτικής πιστοποίησης (εάν υπάρχει).
Μπορείτε να έρθετε να μας συναντήσετε ή ακόμη καλύτερα να καταδυθείτε μαζί μας για να αξιολογήσετε προσωπικά την NGUE.